სპორტი და მისი სახეობები

    deporte-300x300 (1)

  სპორტი ფიზიკური კულტურის შემადგენელი ნაწილია, ფიზიკური აღზრდის მეთოდი და საშუალება, სხვადასხვა ფიზიკურ ვარჯიშებში შეჯიბრებების ორგანიზების, მომზადებისა და ჩატარების სისტემა. განასხვავებენ მასობრივ, სამოყვარულო და პროფესიულ სპორტს.

  შევეცდები სპორტის სხვადასხვა სახეობებზე მოგაწოდოთ ინფორმაცია და რჩევები ჯანსაღ ცხოვრების წესზე,რადგანიცხოვრო ჯანსაგად ნიშნავს იცხოვრო დიდხანს :D :*

Advertisements

2 thoughts on “სპორტი და მისი სახეობები

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s